ATO KOMİTE

Kuyumculuk sektöründe sektörümüz hammaddesi olan altın fiyatlarında yaşanan artışlarda hiçbir işlem görmeden stokta duran hammadde üzerinden fiyat artışı nedeniyle karlılık oluştuğu yönünde değerlendirme yapılarak aradaki farktan vergi alınmaktadır. Son 5 yıla göre 1 Kg altının 95,000 TL 2020 sonu 470,000 TL olduğu görülmektedir. Bu kapsamda arada 375,000TL fark oluşmaktadır. Son 5 yıllık bileşik enflasyona göre 95,000 TL’nin ortalama 180,000 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda 1 kg. altın üzerinden 195,000 TL yani %40 oranında kar elde edildiği yönünde değerlendirme yapılarak vergiye tabii tutulmaktadır. Bu örnekte görüldüğü üzere altın miktarı değişmezken duran sermaye üzerinden kar elde edildiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda alınan vergi sonucunda sermayesi altın olan sektörümüz firmalarının sermayesi günden güne azalmaktadır. Oluşan fiyat farkından dolayı alınan gelir vergisi sonucunda sektörümüz firmaları yerine yeniden altın alarak mevcut durumunu koruma yolunda bile zorluk yaşamaktadır. Benzer şekilde faaliyet gösteren döviz bürolarında döviz kuru artışından dolayı oluşan fiyat farkından yapılan düzenleme sonucunda gelir vergisi talep edilmemektedir. Sektörümüzde yaşanan bu sorunun önüne geçilmesinin ancak altın esaslı muhasebeye geçişle sağlanabileceği düşünülmekte olup sektörümüz özelinde altın esaslı muhasebeye geçilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdince Yönetim Kurulunca çalışmalar yapılması hususunun Yönetim Kurulu’na arzına,